CAPACITATEA

CAPACITATEA - l ... Ce CAPACITATEA?
CAPACITATEA
1) asociat cu vârsta și de sănătate care rezultă din nașterea capacității feței umane a unui cetățean să dețină și să utilizeze proprietăți și alte drepturi, să respecte obligațiile și să fie responsabil pe ei; 2) abilitatea de a recunoaște statul persoanelor juridice să dețină și să folosească de proprietate și de proprietate drepturi, obligații și le suporte pentru a le îndeplini din momentul înregistrării.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.