LIMITĂRI LEGISLATIVE

LIMITĂRILE LEGISLATIVE sunt ... LIMITE LEGISLATIVE?
RESTRICȚII LEGISLATIVE
( engleză restricții legale) decizii guvernamentale care vizează restrângerea concurenței. Aceștia acționează împreună cu factorii economici care împiedică concurența. Ele constituie bariere în calea concurenței. De exemplu, brevete, restricții privind importul și exportul de bunuri. Cele mai puternice sunt restricțiile de preț.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.