INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ

Inițiative legislative - este ... Care este inițiativa legislativă?
INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ
dreptul de a introduce facturi în legislativ, ceea ce atrage după sine obligația legiuitorului de a discuta proiectul de lege și să ia pe ea o soluție clară.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.