Legislație

Drept - este ... că o astfel de legislație?
Legislație
1) Principalele activități ale organismelor legislative, elaborarea și adoptarea legilor de stat; 2) set de legi în vigoare în țară care reglementează relațiile sociale, economice, civile (legislația civilă, legislația penală).

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.