TITLURILOR DE LIVRARE JURIDICĂ

LIVRARE legală a valorilor mobiliare - ea ... Ce LIVRARE JURIDICĂ DE VALORI?
LIVRARE LEGALĂ DE VALORI
livrarea de valori mobiliare, care, spre deosebire de livrarea efectivă, perfectă nu este pe deplin executate în mod corespunzător, în conformitate cu toate normele, în special din cauza înregistrării incorecte a certificatelor.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.