țăRile mai puțin dezvoltate - este ... Care este cel mai puțin țările dezvoltate?

țăRile mai puțin dezvoltate - este ... Care este cel mai puțin țările dezvoltate?
țările mai puțin dezvoltate
(țările cel mai puțin dezvoltate) Cele mai sărace țări din lume. ONU și conferințe Dezvoltare (UNCTAD) (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, UNCTAD) în 1971, țările cel mai puțin dezvoltate au fost desemnate țară cu un venit anual foarte scăzut pe cap de locuitor (mai puțin de 100 $ sau SUA în 1968, prețurile ), cu o pondere a producției în PIB sub 10% și a ratei de alfabetizare sub 20%. Până în 1990, au existat mai mult de patruzeci de astfel de țări cu un nivel al venitului mediu pe cap de locuitor mai mic de 10% din media mondială.

Economia. Dicționar explicativ. - M .: "INFRA-M", Editura "Ves Mir". J. Black. Ediție generală: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Dicționarul economic. 2000.