LEASING

LEASING este ... Ce este LEASING?
LEASING
(din Anglia leasing -. Închiriere) locațiune pe termen lung (pentru o perioadă de 6 luni la mai mulți ani), mașini, echipamente, vehicule, instalațiilor de producție numirea, care prevede posibilitatea de răscumpărare ulterioară a acestora de către locatar. Leasing se bazează pe un contract pe termen lung între compania de leasing (locatorul), achiziționarea de echipamente pe propria lor cheltuială, și recoltând-l chiria pentru câțiva ani, iar firma-chiriaș (locatar), care să plătească treptat chirie pentru utilizarea proprietății închiriate. După expirarea contractului locatarul returnează societatea de proprietate sau de leasing, sau de a prelungi perioada de valabilitate a contractului (semna un nou contract), sau cumpără bunuri la cost amortizat. International se numește leasing, un contract despre care este încheiat între un chiriaș și un proprietar care se află în diferite țări. Consultați, de asemenea, RATING; HAYRING.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.