LEGAL

ÎNCĂLCAREA este ... Ce este NAVIGAȚIA?
Peste
1) mărfuri - un document, potrivit căruia există un transfer de bunuri, proprietate de la o persoană la alta. Factura specifică tipul de bunuri, cantitatea, prețul, valoarea totală. Factura este sigilată cu semnăturile părților transmise și primite și prezintă documentul contabil; 2) transportul este principalul document de transport care reglementează relațiile dintre expeditor, transportator și destinatarul mărfurilor. Documentul de transport conține informații privind numele încărcăturii, numărul de locuri, punctul de plecare și destinația, expeditorul și destinatarul, data acceptării pentru transport. Consultați și BONUS.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.