Laspeyres

Laspeyres - este ... Ce este Laspeyres?
Laspeyres
index al nivelului prețurilor, calculat pe baza unui set specific de prețurile mărfurilor; raportul dintre valoarea totală estimată a bunurilor și venitul real efectiv.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.